Nájdi
Vytlačiť Poslať Počítadlo: 198563
SPRÁVY
Podporme úspory energií, nie uhlie!

Napriek hrozbe klimatických zmien a ...

Štát sa snaží zatieniť slnko

(22.5.2012) - Štát jednostranne ...

Ochranári sa dištancujú od teroristických metód!

17.1.2012 - V posledných dňoch sa v ...

Veterná elektráreň

(31.3.2011) - VETERNÁ ELEKTRÁREŇ - ...

Energia budúcnosti? Jadrová energetika v Strednej Európe

(23.2.2011) - Nová štúdia o jadrovej ...

Škandalózny Dodatok k zmluve č.2 - búranie PKO

10.12.2010 - Primátor Bratislavy ...

Otvorený list Radčovej - štátna ochrana prírody

2.12.2010 - Ekofórum dnes odoslalo ...

Expertná misia IEA na Slovensku

25.11.2010 - Zástupca ZMZ sa zúčastnil ...

Všetky správy
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu by mala zasiahnuť!

(1.2.2008)


30. januára 2008 odoslali o.z. Energia tretieho tisícročia spolu s o.z. ZA MATKU ZEM otvorený list generálnemu riaditeľovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Mohamedovi el Baradejovi, v ktorom ho žiadajú o preverenie postupu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE), a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (UJD) v súvislosti so zvyšovaním výkonu blokov jadrových elektrárňach Mochovce 1. a 2. blok a V-2 Jaslovské Bohunice.

Združenia považujú plánované zvýšenie výkonu na 107 + 2 % projektovaného výkonu  za príliš vysoké bezpečnostné riziko nielen pre Slovensko, ale pre celú Európu. Z dokumentácie predloženej v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie s názvom „Zvyšovanie výkonu blokov 1,2 JE Mochovce“ (proces EIA) vyplynulo, že zámer sa bude realizovať bez akýchkoľvek technických a technologických opatrení na primárnych okruhoch všetkých blokov. Zvýšenie výkonu sa bude realizovať len využitím údajných „výkonových rezerv“ blokov s reaktormi VVER 440 V-213.

Účel zámeru je v rozpore s pôvodným sovietskym projektom, stavebným a kolaudačným povolením ktoré neboli vydané na výkonové parametre blokov, ktoré sa uvádzajú v zámere.”, uviedol Ing. Jozef Križan z o.z. Energia tretieho tisícročia. “Z tohto dôvodu je nutné nové stavebné konanie so všetkými náležitosťami ktoré sú k stavebnému konaniu potrebné.

Na obidva zámery už prebehol proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) s  kladným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Reaktory VVER 440/213 sú reaktory II generácie sovietskych tlakovodných reaktorov skonštruovaných v 60. a 70.  rokoch minulého storočia. Nespĺňajú súčasné konštrukčné, technologické ani bezpečnostné požiadavky  kladené na reaktory v krajinách  západnej Európy.“, uviedol Mgr. Pavol Široký, koordinátor Programu Energia o.z. ZA MATKU ZEM. “Zvyšovanie výkonu len využitím rezerv limitných parametrov bez akýchkoľvek zmien v zariadeniach primárnych okruhov elektrární je neprípustné.”, dodal Široký.

Výzvu mimovládnych organizácií (MVO) podporilo tridsaťsedem organizácií* z pätnástich krajín z celého sveta**. MVO vyzývajú generálneho riaditeľa MAAE, aby svojou autoritou vyvinul také aktivity, ktoré by okamžite zastavili práce na realizácii takýchto rizikových zámerov.

 

* Zoznam MVO, ktoré otvorený list podporili:

1. Ing. Jozef Križan, o.z.  Energia tretieho tisícročia, Adlerova č. 21 04 022 Košice, Slovak Republic
2. Mgr. Pavol Široký, o.z. ZA MATKU ZEM (For Mother Earth Slovakia), Radlinského 39, P.O. Box 93, 814 99 Bratislava,  Slovak  Republic
3. Mgr. Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostredí, Nová č. 12, České Budejovice, Czech Republic
4. Roland Egger, Atomstopp Oberoesterreich, Austria
5. Ing. Dalibor Hofmeister, Iniciatíva za energeticky  alternatívne Slovensko, Varšavská č.20, Košice, Slovak Republic
6. Karel Polanecký, Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, Bratislava, Slovak Republic
7. Kjersti Album (project manager in International Project Department), Norges Naturvernforbund (Friends of the Earth Norway), Grensen 9 B, Oslo, Norway
8. Regine Richter, Urgewald, Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin, Germany
9. Sabine von Stockar (Projektleiterin Atomenergie) SES - Schweizerische Energiestiftung, Sihlquai 67, CH - 8005 Zürich, Switzerland
10. Ing. Ľuboš Hajdin, Naše mesto, Narcisová 10, 821 01 Bratislava, Slovak Republic
11. Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., STUŽ – Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, Slovak Republic
12. Daniël Meijers, Friends of the Earth Europe, Rue Blanche 15, B-1050 Brussels, Belgium
13. Petko Kovatchev, Green Policy Insitute, Sofroniy Vrachanski str., 17-A, Sofia 1303, Bulgaria
14. Yann Louvel (Private finance Campaigner) Les Amis de la Terre / Friends of the Earth France, 2B, rue Jules Ferry, 93100 Montreuil, France
15. Dr. Alfred Körblein, Umweltinstitut München, Untere Söldnersgasse 8, D-90403 Nürnberg, Germany
16. Antonio Tricarico, Carlo Dojmi, CRBM -Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Via Tommaso da Celano, 15, 00179 Roma, Italia
17. Oleg Bodrov (Chairman) NGO Green World, Solnechnaj street 18, office 12, Sosnovy Bor, St. Petersburg region, Russia
18. Peer de Rijk (Executive Director), WISE (World Information Service on Energy), PO box 59636, 1040 LC Amsterdam, Netherlands
19. Leea Parhiala, Women for Peace, Tampere, Finland
20. Silva Herrmann, Friend of the Earth Austria, Neustiftgasse 36, 1070 Vienna, Austria
21. Katarína Šimončičová (predseda), MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava, Slovakia
22. András Perger, Energia Klub - Environmental Association, 17-19. Szerb street, Budapest, H-1056, Hungary
23. Albena Simeonova (president), Foundation for Environment and Agriculture, Liubenovo 5955, Municipality Nikopol, Region Pleven, Bulgaria
24. Wollent József (predseda), Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia, Hlavné nám.1, 936 01 Šahy, Slovak Republic
25. Lidija Zivcic, Fokus drustvo za sonaraven razvoj (Focus Association for Sustainable Development), Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
26. Michael Mariotte (Executive Director), Nuclear Information and Resource Service, 6930 Carroll Avenue, Suite 340, Takoma Park, Maryland, USA
27. Mgr. Rudolf PADO, Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic
28. David A. Kraft (Director), Nuclear Energy Information Service (NEIS), 3411 W. Diversey, Ste. 16 Chicago, IL 60647, USA
29. André Larivière, International contacts in the name of the French Network for Nuclear Phase-Out (gathering 807 groups and NGOs), Nérol, 43440 Champagnac le Vieux, France
- Ulla Kloetzer, Women Against Nuclear Power, c/o Unioni, Bulevardi 11, 00100 Helsinki, Finland
30. Ing. Stefan Szabó, PhD, SOSNA o.z.,  Zvonárska 12, 040 01 Košice, Slovak Republic
31. Lea Launokari, Women for Peace, c/o Unioni, Bulevardi 11, 00100 Helsinki, Finland
32. Staffan Storteir - Pro Kilgrund aktionsgrupp/toimintaryhmä, Finland
33. Ing. Pavel Petrík, Strana zelených, Radlinského 26, 811 07  Bratislava 1, Slovak Republic
34. Anna-Liisa Mattsoff, No More Nuclear Power movement, Borgströminkuja 4 A 9, 00840, Helsinki, Finland
35. Maria Urban, Johanna Nekowitsch, Wiener Plattform "Atomkraftfreie Zukunft", Austria
36. Prof.Mag. Heinz Stockinger (Chair), PLAGE-Salzburg (Independent Salzburg Platform Against Nuclear Dangers), Austria
37. Laura Radiconcini, Direzione Nazionale Amici della Terra (Friends of the Earth Italy), Via di Torre Argentina 18, 00186 Roma, Italy
...........

** Krajiny, z ktorých pochádzajú podporujúce organizácie:

 
1. Italy
2. Austria
3. Finland,
4. Slovak Republic
5. USA
6. Slovenia
7. Bulgaria
8. Hungary
9. Netherlands
10. Russia
11. France
12. Belgium
13. Switzerland
14. Norway
15. Czech Republic

   

odkaz na sekciu ZVÝŠENIE VÝKONU JE MOCHOVCE 1,2                         späť na SPRÁVY

  Počet príspevkov: 1

 

Partneri a donori:

     

 

 

 

ZA MATKU ZEM
P.O.Box 93
814 99 Bratislava
Tel./fax: 02-52454515
email: bratislavazmz.sk

 

© 2004 Za matku Zem, dizajn a programovanie W3S