Nájdi
Vytlačiť Poslať Počítadlo: 198405
Kto sme

ZA MATKU ZEM je občianskym združením ochrancov životného prostredia a ľudských práv, ktoré vzniklo na sklonku roku 1994. ZA MATKU ZEM má momentálne kanceláriu Bratislave.

Od svojho vzniku sa venujeme predovšetkým rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, efektívnemu využívaniu energie (úspory energie) a aktivitám proti rozvoju jadrovej energetiky ako neekologickému a neekonomickému spôsobu získavania energie. 

V súčasnosti, pri takmer pravidelnom zvyšovaní cien energie zo strany štátu, sa naša pozornosť upriamuje na úspory energie a efektívne využívanie energie.

Aktuálne pracujeme na troch programoch

Program ENERGIA

Program KLIMATICKÉ ZMENY

Program BRATISLAVA

 

Program ENERGIA

V spolupráci s vedeckým a súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a inštitúciami sa snažíme podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, úspory energií, efektívne využívanie energie a zdrojov, minimalizáciu a naslednú recykláciu odpadov.

 

Program BRATISLAVA

Naše združenie sa aktívne venuje aj kvalite života v Bratislave, predovšetkým ochrane zelene a pamiatok, podpore verejnej dopravy a cyklodopravy, rozumnému rozvoju mesta a občianskej participácii vo veciach verejných.

 

Pre širokú aj odbornú verejnosť pravidelne organizujeme prednášky, diskusie, konferencie, informačné stánky a iné verejné aktivity.

ZA MATKU ZEM je slovenským koordinátorom siete Nuclear Waste Watch. Sme sme členmi Abolition 2000 (aktívnej v oblasti boja proti existencii jadrových zbraní) a sme nezávislou pobočkou medzinárodnej organizácie For Mother Earth.

Pre viac informácií o našej činnosti, prečítajte si o našom hlavnom programe s názvom Aktivity.

  

 

Partneri a donori:

     

 

 

 

ZA MATKU ZEM
P.O.Box 93
814 99 Bratislava
Tel./fax: 02-52454515
email: bratislavazmz.sk

 

© 2004 Za matku Zem, dizajn a programovanie W3S